Tag Archives: vuxenvärld

Lillebror och Nalle och Lillebror och Billan

Jujja och Tomas Wieslander
Natur & Kultur, 1990 respektive 1993

När den högtidsstunden kommer att det är dags att läsa den första kapitelboken, då är Lillebror och Nalle ett gott val. För oss hände det någon gång vid dryga tre års ålder, och Tian (drygt fyra) väljer fortfarande ofta Lillebrorböckerna innan det är läggdags.

Så vad är det som är så bra med dem? Det är det konkreta anslaget, den enkla identifikationen med huvudpersonerna, och icke-komplexiteten i berättelserna.

Båda böckerna består av en rad (15 respektive 12) fristående kapitel. De karaktärer som i huvudsak figurerar är Lillebror själv, hans gosedjur Nalle, Lillebrors bästa vän Billan, hennes gosedjur Panda och Lillebrors mamma. Lillebror och Billan är uppenbarligen något yngre i Lillebror och Nalle (troligen runt 6 år) än i Lillebror och Billan, så ur identifikationssyfte rekommenderar jag att börja med den om det är en yngre kapitelboksdebutant man har bredvid sig. Lillebror och Nalle har också något fler illustrationer (2-3 per kapitel) än Lillebror och Billan (som i regel har en).

Ett typiskt kapitel ur Lillebror och Nalle är ”Macka”, som handlar om en dag när Lillebror, hans mamma och Nalle äter middag. Lillebror försöker på olika sätt krångla sig ifrån att äta mat för att istället äta mackor, vilket utmynnar i en lek på temat att Lillebror (och Nalle) äter allt som ligger på en macka:

– Humm, sa mamma. Äter du en stol?
– Nej, det är klart jag inte gör, sa Lillebror.
– Men om jag lägger stolen på en macka och brer på lite smör?
– Ja äter jag, sa Lillebror. Det är klart att jag gör. Stolmacka, jag tackar.
– Äter du disktrasa? sa mamma och rynkade på näsan.
– Nej, sa Lillebror. Det är klart att jag inte gör.
– Men, sa mamma, om vi lägger disktrasan på en macka och brer på lite smör?
– Ja, då äter jag. Det är klart att jag gör. Jag äter allt som ligger på en macka. Disktrasmacka, jag tackar.

Och så fortsätter det – fnittret och skrattet första gången Tian fick höra just det kapitlet var obetalbart! (Och höll i sig för flera läsningar).

Det finns dock svagheter också. En är det i barnböcker relativt vanliga förhållandet att vuxenvärlden omkring är väldigt könsstereotyp. Lillebror mamma – som för övrigt är väldigt sympatisk i sitt förhållningssätt till barnen – är ständigt närvarande för Lillebror och Billan. Pappan, däremot, arbetar uppenbarligen rätt mycket och kommer mer in som en – om än väldigt uppskattad – lekfarbror. I Lillebor och Nalles inledande kapitel blir det nästan övertydligt. Lillebror har föresatt sig att klättra (eller springa) upp i ett träd, och försöker gång på gång utan vidare framgång. Mamman är med hela tiden, men han vill inte ha hennes hjälp. När sedan pappan kommer hem undrar han kort varför Lillebror bara sitter under ett så härligt klätterträd, och lyfter sedan upp honom, utan att Lillebror invänder alls. Ett ytterligare exempel är Billans föräldrar, som är skilda. Det är mest mamman som figurerar, och hon beskrivs upprepade gånger som ”dum” och att hon ”bara skäller”, medan pappan bor själv inne i stan och ”inte är glad”. Slutligen beskrivs också Lillebror som väldigt fysisk och vild medan Billan är lugnare och gärna tyr sig en del till Lillebrors mamma.

Billans hemförhållanden utgör en lite högre nivå i berättelsen, som jag inte upplever att Tian greppat riktigt än. Han är ofta en rätt obekymrad själ, och har aldrig frågat varför Billans föräldrar inte bor tillsammans längre, varför Billans mamma är dum eller vad det är som gör att Billan är så ledsen och hur Lillebrors mamma försöker finnas där och trösta henne, fastän det är ett tema som återkommer flera gånger i båda böckerna. Det gör att jag tror att Lillebrorböckerna kommer att kunna fortsätta läsas här i alla fall något år till.

8 Comments

Filed under Kapitelböcker