Att läsa

Att börja läsa med barn
Att läsa fritt
Att fortsätta läsa med barn

Formell, funktionell och framtidens läskunnighet
Hur mycket läser du en vanlig vecka? Om läsning hos pojkar i årskurs 4-6 (se även denna rättelse då förändringen inte var statistisk säkerställd).
Åldersgräns på Astrid Lindgren, kanske? Om att läsa sin egen barndoms favoriter för sina egna barn.
Glad midsommarläsning! Om skildringar av etnicitet i svenska barnböcker.
Glad höstläsning! Om barnböcker med okönade karaktärer.

One response to “Att läsa

  1. Pingback: Barnboksdjungeln och PISA – läs Dagens ETC | tiotusenord

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s