Glad höstläsning!

I somras skrev jag om hur Laura Reiko Simeon uppmärksammat svenska barnböcker som föregångare när det gäller att gestalta etnicitet, och nu har hon återkommit och skrivit ett lika uppskattande inlägg om hur genus skildras i svenska barnböcker. Självklart handlar det inte om hela den svenska utgivningens kvaliteter, utan vad hon lyfter fram är böcker där huvudpersonerna är okönade med tvetydiga könssignaler, med OLIKA förlags uppmärksammade Kivi och monsterhunden (2012) som utgångspunkt. Till listan lägger hon också böckerna om Tessla (OLIKA förlag, 2010, 2011), Pom och Pim (Lilla piratförlaget, 2012), Bus och Frö på varsin ö (Bonnier Carlsen, 2012) och Blixslukaren (Natur & Kultur, 2012).

Och egentligen är jag inte förvånad, eftersom jag uppmärksammat att kategorin ”okönad huvudperson” här växer på sig undan för undan – intressant nog utan ett enda överlapp med listan ovan (fast Kivi och monsterhunden bara måste vi läsa snart, om jag bara lyckas få leta efter den på biblioteket någon gång).

Men, dessa okönade karaktärer gör inte jobbet av sig själva när det gäller att luckra upp könsroller, eftersom vi vuxna tenderar att benämna neutrala karaktärer som ”han” (studien från 1985 som länkas till i Reiko Simeons inlägg är väldigt intressant!). Att sluta säga ”han” kräver träning. Mina strategier har varit:

1) Att referera till djur som ”den” – som till exempel i Lilla syster kanin eller Berättelsen om den Feta Näktergalen.
2) Att säga ”barn” istället för flicka/pojke – som till exempel i Promenad.
3) Att omtala icke-könade karaktärer konsekvent med namn – som till exempel i Mjauböckerna (två av tre av dem).
4) Att tala om ”stora” och ”lilla” istället för ”mamma/pappa” och ”barn” – som i till exempel Cirkusloppor på luffen.

Men jag har inte börjat säga hen än. Hur gör du? Och har du exempel på fler böcker med okönade karaktärer?

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s