Under en vanlig vecka hur många dagar brukar du göra något av följande på fritiden: Läsa andra böcker än skolböcker?

Ovanstående fråga ställer SCB i sin Barn-ULF, Undersökningarna av barns levnadsförhållanden, och därifrån har DN plockat upp följande glada nyhet som låg på hallmattan i morse:

IMG_4535

Läs hela artikeln här, där en läsforskare bland annat uttalar sig om hur tidigt skillnader i ordförrådet börjar framträda och hur ett rikt ordförråd underlättar skolgången.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s